Деловни состаноци

За одржување на Вашите бизнис средби, конференции, семинари ...

Понуда за организирање Деловни состаноци
За вашите бизнис средби Хотел Сириус Ви нуди Конференциска и Бизнис сала, опремени со најнова, софистицирана опрема.

...

Конференциска сала

Конференциската сала со капацитет до 250 лица комплетно опремена со:

• LCD проектор
• Платно за проектирање
• Флип чарт
• Софистицирана опрема за озвучување
• Wi-fi интернет
• Конференциски и безжични микрофони

...

Бизнис сала

Бизнис сала со капацитет до 30 лица комплетно опременa со:

• LCD проектор
• Платно за проектирање
• Флип чарт • Wi-fi интернет
• Софистицирана опрема за озвучување
• Микрофони 

Висина Ширина Должина
20 m 12 m 4 m
250 лица 150 лица 60 лица
Висина Ширина Должина
10 m 8 m 4 m
40 лица 20 лица 25 лица