page_image

Конгресна сала

Салите за состаноци со сопствена опрема:

  • LCD проектор
  • Платно за проектирање
  • Флип чарт
  • Коплетна опрема за озвучување
  • Безжичен Wi-Fi интернет
  • Централен систем за ладење и греење

            

Сала Должина  Ширина   Висина   Површина Театар Училница U_форма Коктел Банкет
           teatar
 
 ucilnica
 
  U- forma  koktel  banket
 
Сала за Конференции 30 m 17 m 4 m 510 m2 250 лица 200   лица 120   лица 250 лица 200 лица